16/4(2+2)

Matematikte, işlem öncelikleri bulunmaktadır. İşlem önceliklerini takip ettiğimizde doğru sonuçlara ulaşırız. Bu makalede, 16 bölü 4 çarpı 2 artı 2 işleminin çözümünü ele alacağız. İlk olarak parantez içindeki işlemi çözmeliyiz. Parantez içindeki işlem 2+2=4. Şimdi işlemi 16/4(4) şeklinde yeniden yazabiliriz. Bu işlemde önce bölme işlemini gerçekleştirip ardından çarpma işlemini yapmalıyız. Bölme işlemi 16/4=4 olur. Daha sonra çarpma işlemini yaparak 4 x 4 = 16 sonucuna ulaşırız. Dolayısıyla 16/4(2+2) işleminin cevabı 16’dır.

BODMAS

BODYMAS is a rule that helps us to correctly solve mathematical equations. When using BODMAS, we first need to solve everything inside the brackets. Only after that, we can perform the other operations in order of precedence, starting with Orders (which include squares and square roots), followed by Division, Multiplication, Addition, and Subtraction.

In this equation, we have brackets containing the expression 2+2. Therefore, we need to solve it first using addition, which gives us the value 4. Then we can use Division and Multiplication to obtain the final answer. Following the BODMAS rule, performing Division gives us the result of 16 divided by 4, which equals 4. Then we can multiply 4 with 4, giving us a final answer of 16.

Solving the Equation

Matematikte herhangi bir denklemi çözmek için, genellikle BODMAS yöntemini kullanırız. BODMAS, köşeli parantezler, üstler, bölme, çarpma, toplama ve çıkarma işlemlerinin sırasını belirler. Bu denklemde de aynı yöntemi uygulayacağız.

İlk olarak parantezi çözmeliyiz; 2+2=4 olduğundan denklemimizi 16/4(4) olarak yeniden yazabiliriz. Şimdi bu denklemi önce bölme sonra çarpma yaparak çözebiliriz.

16/4 işlemi 4’e eşittir.

4 x 4 işlemi ise 16’ya eşittir.

Sonuç olarak, verilen denklemin 16/4(2+2) çözümü 16’dır.

Division

=16/4 işlemi, 4’e eşittir. BODMAS kuralları gereği önce bölme işlemi yapılır. 16/4 işlemi sonucunda, sayı 4 olarak kalır. Bu sonuç ile sonraki adım olan çarpma işlemi gerçekleştirilir. 4 sayısı, 4 ile çarpılınca sonuç olarak 16 elde edilir. Yani, 16/4(2+2) matematiksel işleminin sonucu 16’dır. Matematiksel işlemlerde sıralamanın ve kuralların doğru takip edilmesi sonuca etki eder. Bu nedenle, BODMAS kuralı ile işlemler sırasına göre yapılmalıdır.

Multiplication

After solving the division, our next step is multiplication. We have 4 multiplied by 4, which equals 16. This step is relatively simple, requiring a basic understanding of multiplication. However, it is essential to use caution while performing calculations to ensure correct results. Multiplication is an operation that involves combining two or more numbers to get a product. The product is the result of multiplying the numbers. In this case, we multiply 4 by 4, which gives us 16. Once we have done this, we have completed the calculation, and our answer is 16, as we solved the division step earlier for 4. So, the final solution to the given equation 16/4(2+2) is 16.

Answer

Görevimizde verilen matematik denklemi 16 bölü 4 çarpı 2 artı 2’yi inceleyeceğiz. Denklemi çözmek için BODMAS yani parantez içi yapılacak işlemler, üst alma, çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerinin sırasına göre hareket etmeliyiz.

Öncelikle parantez içi işlem olan 2+2’nin sonucunu bulmalıyız. Bu işlem sonucu 4’tür. Bu sonucu denklemde yerine yazarak 16/4(4) şeklinde tekrar yazabiliriz.

Sonrasında, öncelikle bölme işlemini yaparak 16/4 işlemini gerçekleştiririz ve sonucu 4 buluruz. Daha sonra, bulduğumuz sonucu 4 ile çarparız ve sonuç olarak 16 elde ederiz.

Böylece verilen denklemin çözümü 16 olacaktır.

Yorum yapın