1924 Erzurum Depremi

1924 Erzurum Depremi, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Erzurum şehrinde 27 Aralık 1924 tarihinde meydana gelen büyük bir doğal afettir. Deprem sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yapı yıkılmış ve büyük hasarlar meydana gelmiştir. Depremin nedenleri arasında tektonik hareketler, kırık hatlar ve yer kabuğunun hareketi sayılabilir. Erzurum, tarihi önemi, kültürel zenginlikleri ve coğrafi konumu nedeniyle ülkenin önemli şehirlerinden biridir. Deprem sonrası yapılan çalışmalarla birlikte halkın depremlere karşı bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için önemli adımlar atılmıştır.

Deprem Öncesi Erzurum

Erzurum şehri, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan önemli bir tarihi merkezdir. Deprem öncesi nüfusu yaklaşık 70.000 olan şehir, özellikle Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde kültürel ve ticari açıdan önemli bir merkez konumundaydı.

Erzurum’un coğrafi konumu da ticari açıdan büyük bir avantaj sağlıyordu. İpek yolu üzerinde yer alan şehir, ticaretin canlandığı önemli bir merkezdi. Ayrıca Erzurum, tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyordu. Özellikle tarihi Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi yapılar, şehirdeki tarihi atmosferi yansıtıyordu.

 • Buna ek olarak, Erzurum’un coğrafi konumu da oldukça önemlidir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehir, yüksek rakımlı dağlar ve zengin doğal kaynaklarla çevrilidir.
 • Ayrıca, Erzurum’un önemli bir özelliği de soğuk iklimidir. Yazları oldukça kısa süren şehir, kış aylarında ise kar ve buzla kaplanır. Bu özellikleriyle Erzurum, kış sporları açısından da önemli bir merkezdir.

Deprem öncesi Erzurum’un coğrafi konumu, tarihi yapıları ve kültürel değerleri dikkate alındığında, depremin şehir üzerindeki etkisi daha da büyük bir kayıp yarattı.

27 Aralık 1924

27 Aralık 1924 sabahı saat 07.54’te, Erzurum’da büyük bir deprem meydana geldi. Deprem, 6,9 büyüklüğünde ve 7,5 km derinlikte gerçekleşti. Yaklaşık 45 saniye süren bu deprem sonucunda birçok bina yıkıldı ve büyük hasarlar meydana geldi. Depremde 3.000’den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı ve evsiz kaldı. Depremin ardından yerel halk büyük bir şok yaşadı ve panik halinde sokaklara fırladı. Kurtarma ekipleri ve gönüllü gruplar hemen harekete geçerek depremzedelere yardım etmeye çalıştılar ancak şehirdeki yıkılan binalar ve kaybolan insanlar nedeniyle çalışmalar zor oldu.

Deprem sonucu yaşanan kayıpların büyük bir kısmı Erzurum kalesi, Ulu Camii, Yakutiye Medresesi gibi tarihi yapılar ile Mevlana Türbesi, Aziziye Camii, Gümrük Hanı, İstasyon, Tepebaşı gibi binalarda meydana geldi. Erzurum’un sosyal, ekonomik ve kültürel yapısında büyük bir yıkıma yol açan deprem, halkta büyük bir travma yarattı. Deprem sonrası günlerde sıkça yaşanan artçı sarsıntılar da halkın panik halini artırdı. Bu büyük felaket, Türkiye tarihinin en önemli doğal afetlerinden biri olarak kaydedildi.

 • Depremin etkisini azaltmak için o dönem alınabilecek önlemler konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamak büyük bir sorun yaratmıştır.
 • Deprem sonrası halkın kayıpları ve yıkılan yapıların onarımı için yıllarca süren çalışmalar devam etmiştir.

Nedenleri ve Etkileri

Deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın bir parçası olan doğu Anadolu Fayı boyunca gerçekleşti. Yapılan bilimsel araştırmalara göre depremin şiddeti 7,0 olarak ölçülmüştür. 1924 yılında Türkiye, Lozan Antlaşması’nın sonuçlarıyla baş etmek zorunda kaldı. Çok sayıda Türk vatandaşı Yunanistan’dan, Batı Trakya ve Selanik’ten geldi ve başka halklarla birlikte Türk halkı, üst üste birden fazla zorlu olayla yüzleşti. Şehirler yıkıldı, insanlar sokaklarda kaldı ve hastalıkların yayılması engellenemedi. Bunun sonucunda Türkiye’nin siyasi ve sosyal yapısı üzerinde büyük bir etkisi oldu. Bu etkiyi azaltabilmek için yöneticiler tarafından alınan önlemlerle depreme karşı önemli bir farkındalık yaratıldı.

Rusya’nın İşgali ve Erzurum Kongresi

1924 Erzurum Depremi, Türkiye için siyasi ve sosyal açıdan zorlu bir döneme denk gelmiştir. Deprem sırasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında olan Milli Mücadele dönemi yaşanıyordu. O dönemde Rusya, doğudaki topraklarını genişletmek amacıyla Türkiye’yi işgal ederken, Erzurum Kongresi’nin yapılması ve Milli Mücadele’nin güçlenmesi bu işgale engel oldu. Erzurum, bu kongreyle Türkiye’nin milli davasının en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Deprem, Rusya’nın işgali sırasındaki siyasi durumu ve Milli Mücadele’nin geleceği için önemli bir dönüm noktasıydı.

Erzurum Kongresi, Milli Mücadele’nin ilerleyişi için son derece kritik bir rol oynadı. Kongre sırasında, Türkiye’nin bir bütün olarak kaderinin belirlenmesi konusunda gerekli adımlar atıldı. Deprem, bu süreçte yaşandı ancak Milli Mücadele’nin yükselişindeki etkisiyle, Rus işgalinin engellenmesi için gerekli çalışmalar sürdürüldü. Kongre sırasında alınan kararlara ve Erzurum’un bu önemli rolüne rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önce birçok zorlukla karşılaştı. Ancak, bu dönemde alınan önlemler sayesinde ülke sonunda kalkınma ve gelişme yoluna girmiştir.

Deprem Sonrası Yardım Çalışmaları

27 Aralık 1924 tarihinde meydana gelen Erzurum depremi, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve binlerce insanın evsiz kalmasına neden oldu. Deprem sonrası, hem yerel halk hem de diğer şehirlerden gelen gönüllüler, enkaz altında kalan insanları kurtarmak için büyük çaba harcadılar. Yardım faaliyetleri kapsamında, acil sağlık hizmetleri, barınma ihtiyaçları ve temel ihtiyaçlar karşılandı. Bu çalışmalar, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde de hızlandırıldı.

Yıkılan evler ve diğer binaların yerine yenilerinin inşa edilmesi için hükümet de önemli bir çaba gösterdi. Bu süreç kapsamında, depreme dayanıklı binalar ve altyapı tesisleri inşa edildi. Bununla birlikte, Erzurum depreminden sonra Türkiye’de deprem önlemleri konusunda daha fazla bilinç oluştu ve bu sayede, gelecekteki depremlere daha iyi hazırlanılabildi.

Deprem Sonrası Çalışmalar

Deprem sonrası, bilimsel incelemeler yapılmış ve alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Bu kapsamda, yerel halkın eğitimi sağlanarak deprem konusunda bilinçlenmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca, yapıların güvenliği için standartlar geliştirilmiş ve bu standartlara uygun yapılar inşa edilmiştir. Yapı malzemelerinin kalitesine dikkat edilerek sağlam yapılar yapılması amaçlanmış ve deprem tahmin sistemleri geliştirilmiştir. Ayrıca, önleyici tedbirler kapsamında kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülmüş ve deprem hasarlarının en aza indirilmesi için yoğun çaba sarf edilmiştir. Bu tedbirler sayesinde, Türkiye artık depremlere daha hazırlıklı bir şekilde yaklaşmaktadır.

1924 Erzurum Depremi’nin Türkiye’deki Yeri

1924 Erzurum Depremi, Türkiye’de meydana gelen en büyük depremlerden biridir. Bu depremin ardından, halkın depremlere karşı bilinçlendirilmesi ve alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Deprem sonrası, devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenmiş ve alınacak önlemlerle ilgili bilinçlendirme kampanyaları başlatılmıştır.

Bunun yanı sıra, Erzurum’da depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Deprem sonrası yapılan incelemelerde, binaların çoğunun yeterli dayanıklılığa sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, depreme dayanıklı binaların inşası için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, depremler sırasında kurtarma çalışmalarının daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi için, acil müdahale planları hazırlanmıştır. Deprem bölgelerinde yaşayan insanlara yönelik deprem hazırlık eğitimleri düzenlenmiş ve yapılması gerekenler ile dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirilmeler yapılmıştır.

Sonuç olarak, 1924 Erzurum Depremi, Türkiye’de deprem sonrası kurtarma, yeniden yapılanma, önleme ve farkındalık çalışmalarının yapıldığı ilk depremlerden biridir. Bu çalışmalar, günümüzde de hala sürmektedir ve deprem tehlikesine karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve alınacak önemlerin öğretilmesi önemlidir.

Tarihi Depremler ve Önlemler

Tarihte yaşanan büyük depremler, insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu depremlerden alınan dersler, yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için önemlidir. 1906 San Francisco depremi, 2011 Japonya depremi ve 1999 İzmit depremi bu depremler arasında yer almaktadır. Bu depremler sonrasında, deprem bölgelerinde alınacak önlemlerin önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Depremlere karşı bilinçli olmak ve alınacak önlemler, insanların hayatlarını kurtarabilir ve maddi kayıplarını azaltabilir. Bu yüzden, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan insanların, depreme hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları hayati önem taşımaktadır.

 • Deprem sırasında kendinizi koruyabileceğiniz şekilleri öğrenin.
 • Evde, işte veya okulda depreme karşı bir plan oluşturun ve pratik yapın.
 • Güvenli bir yer seçerek, deprem anında hızlı bir şekilde hareket edin.
 • Deprem çantası hazırlayın ve içine gerekli olabilecek malzemeleri koyun.
 • Düzenli olarak deprem tatbikatları yapın ve neler yapmanız gerektiğini öğrenin.

Deprem Bölgelerinde Alınabilecek Önlemler

Deprem bölgelerinde yaşayan insanlar her zaman hazırlıklı olmalıdır. Bu nedenle alınabilecek birkaç önlem şunlardır:

 • Binaların dayanıklılığı için yapıların güvenliği mutlaka önemsenmelidir ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Deprem çantaları, acil durum malzemeleri ve gıda stokları hazırlanmalıdır.
 • Ailenizle nerede buluşacağınızı herkesin bilmesi için bir toplanma noktası belirleyin.
 • Deprem sırasında açık alanlara, sabit eşyaların ve elektrik tellerinin yakınından uzak durun.
 • Deprem sırasında panik yapmayın, sakin kalmaya çalışın ve acil durum ekiplerini bekleyin.

Ayrıca, deprem sonrası sağlıklı bir hayat için şunlara dikkat edilmelidir:

 • Sel, çökme ve yangın gibi diğer tehlikelerden kaçının ve gerekli önlemleri alın.
 • Elektrik, su ve gaz hatlarının hasarlı olabileceğini unutmayın. Yetkili ekipler tarafından onarım yapılana kadar kullanmaktan kaçının.
 • Deprem sonrası sağlık taraması yaptırmak önemlidir. Olası sakatlıklar için erken teşhis önemlidir.

Bu önlemleri alarak deprem sonrasında güvende kalabilirsiniz.

Yorum yapın