Ağda Kayıtlı Olmadığı İçin Yaşadığı Mağduriyetleri Anlatan Kadınlar

Ağda kayıtlı olmayan kadınlar, iş ve sosyal haklarından yoksun kaldıklarını, tacize uğradıklarında ise hukuki yollara başvuramadıklarını belirtiyorlar. Çünkü ağda kaydı bulunmayan kadınlar, işveren tarafından sözlü emirlerle çalıştırılıyor ve iş güvencesi sağlayan iş hukukundan yararlanamıyorlar. Bu durumda kadınlar, işyerinde köleleştiriliyor ve en düşük ücretlere mahkum ediliyorlar. Ayrıca, ağda kaydı olmadığı için sigorta primleri hakedişlerinden düşülmüyor ve kadınlar sosyal haklarından yoksun kalıyorlar. Tacize uğradıklarında ise hukuki yollara başvuramadıkları için, tacizci işveren ya da iş arkadaşları tarafından baskıya maruz kalıyorlar.

Ağda Kaydı ve İş Güvencesi

Ağda kaydı olmayan kadınların en büyük mağduriyetlerinden biri, iş güvencesi konusunda yaşadıkları sorunlar. İş güvencesi sağlayan iş hukukundan yararlanamadıkları için, işverenler tarafından köleleştirildikleri iddia ediliyor. Ağda kaydı olmayan kadınların iş güvencesi olmadığı için işverenler, emirlerine itaat etmeyen işçileri çabucak işten çıkarabiliyorlar. Bu nedenle, ağda kaydı konusunda yasal düzenlemelerin getirilmesi ve kadınların iş güvencelerinin sağlanması acil bir ihtiyaç haline geliyor.

  • Ağda kaydı olmayan kadınlar, iş hukukundan yoksun kaldıklarından işverenler tarafından köleleştirildiklerini iddia ediyorlar.
  • İş güvencesi olmadığı için işverenler, istedikleri zaman işçileri işten çıkarabiliyorlar.
  • Ağda kaydı konusunda yasal düzenlemelerin getirilmesi ve kadınların iş güvencesinin sağlanması gerekiyor.

İşe Alımda Ayrımcılık Yapılıyor

Ağda kaydı olmayan kadınlar, iş arama sürecinde cinsiyet ayrımcılığına maruz kalıyorlar. Çünkü işverenler genellikle erkekleri işe almayı tercih ediyorlar. Bu nedenle ağda kaydı olmayan kadınlar, işe alındıklarında bile en düşük ücrete ve en kötü koşullarda çalıştırılıyorlar. Üstelik işe alınma sürecinde de erkeklerden daha düşük ücrete razı olmaya zorlanıyorlar. Bu durum hem kadınların iş hayatında ilerlemesini zorlaştırıyor hem de ekonomik açıdan güçsüzleştirdiği için diğer mağduriyetlere yol açıyor. İşe alımda cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor.

Kadınlar, Sosyal Haklarından Yoksun Kalıyorlar

Ağda kaydı olmaması nedeniyle kadınlar, işyerlerinde primlerinin yatırılmıyor olması sebebiyle sosyal haklarından yoksun kalıyorlar. Özellikle de doğum izni, iş kazası gibi durumlarda yasal haklarından faydalanamadıkları için ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ağda kaydı olmadığı için sigorta primleri ücretlerinden düşülmediği için kadınlar, iş kazalarında veya sağlık problemi durumunda tıbbi yardım ve yasal destek almakta zorluk çekiyorlar.

Ayrıca işverenler, sigorta giderlerinden kaçınmak amacıyla ağda kaydı olmayan kadınları işe almayı tercih edebiliyorlar. Fakat bu durum, kadınların sadece işe alım sürecinde değil, çalışma süreleri boyunca da hak kaybına uğramalarına neden oluyor.

Kadınlar, ağda kaydı olmayan işyerlerinde çalıştıklarında sosyal haklarından yoksun kalmaları nedeniyle maddi açıdan da olumsuz etkilenmektedirler. Bu nedenle, kadınlar, ağda kaydının kanuni zorunluluk haline getirilmesi talebinde bulunmaktadırlar.

Kadınlar, İşveren Tarafından Ters Emrivakiyle Karşı Karşıya Kalıyorlar

Ağda kaydı olmayan kadınlar, çalıştıkları işyerlerinde işverenler tarafından sözlü emredildiği, işçilerin adeta köle gibi çalıştırıldığı ters emrivaki uygulamalarına maruz kalmaktadır. İşverenlerin bu tür uygulamaları karşısında kadınlar, ağda kaydı olmadığından dolayı iş güvence hukukundan yararlanamamakta ve işverenler tarafından sözlü emirlerle istenmeyen işlerde çalıştırılmaktadır. Bu durum kadınların önüne birçok engel çıkarmakta ve hem iş hayatında hem de özel hayatında mağduriyet yaşamalarına neden olmaktadır.

Ağda kaydı olmayan kadınlar, işverenler tarafından köle gibi çalıştırılmalarına karşı önlem alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu önlemler arasında yasal düzenlemeler talep edilmektedir. Ayrıca işyerleri ve işverenler tarafından taciz, ayrımcılık ve kötü muamele gibi faaliyetlerin sonlandırılması istenmektedir. Böylece kadınlar, iş hayatlarında daha güvenceli bir ortamda çalışabilecek ve mağduriyet yaşamayacaklardır.

Tacize Uğradıklarında Hukuki Yollarla Başvuramıyorlar

Ağda kaydı olmayan kadınlar, hak arama mücadelelerinde büyük zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Özellikle tacize uğradıklarında hukuki yollara başvuramadıkları için çok daha büyük mağduriyetlerle karşı karşıya kalırlar. Tacizci işveren ya da iş arkadaşları tarafından baskıya maruz kalan kadınlar, sessiz kalmaya mecbur kalır ve bu durum çalışma ortamlarının daha da tehlikeli hale gelmesine neden olur.

Maalesef bu durum, ağda kaydı olmayan kadınlar için oldukça sık ve ciddi bir sorundur. Yasal düzenlemeler bu konuda daha net, etkili ve kadın dostu hale getirilmeli ve kadınların haklarını korumak için daha güçlü adımlar atılmalıdır.

Kadınların Çözüm Önerileri

Ağda kaydı olmayan kadınların yaşadığı mağduriyetler göz önünde bulundurulduğunda, kadınlar çözüm önerileri talep ediyorlar. İlk olarak, iş güvencelerinin sağlanması gerektiğini düşünüyorlar. Ağda kaydı olmayan kadınlar iş hukukundan yararlanamadıklarından iş yerleri tarafından köleleştirildikleri iddiasında bulunuyorlar. Bunun yanı sıra, sosyal haklarından yoksun kalmaları da diğer bir sorun. Ağda kaydı olmadığı için sigorta primleri hakedişlerinden düşülmediğinden kadınlar doğum izni, iş kazası gibi sosyal haklarından yoksun kalıyorlar.

Kadınlar ayrıca, tacize uğradıklarında hukuki yollarla mücadele edebilme hakları talep ediyorlar. Ağda kaydı olmayan kadınlar hak arama mücadelelerinde zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar ve tacize uğradıklarında hukuki yollara başvuramadıkları için tacizci işveren ya da iş arkadaşları tarafından baskıya maruz kalıyorlar. Bu nedenle, kadınlar tacize uğradıklarında hukuki yollara başvurabilmeleri için yasal düzenlemeler talep ediyorlar.

Yorum yapın