Çeviriye Yazılmaması Gereken Şeyler

Çeviri yaparken, özellikle dil farklılıkları ve kültürel farklılıklar sebebiyle hatalar yapılabilir. Bu hataların önüne geçmek için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, anlamını tam olarak bilmediğimiz kelimelerin kullanılması doğru değildir. Eş anlamlı kelimelerin yanlış kullanımı, metnin anlamını değiştirerek yanlış çeviri yapmanıza sebep olabilir. Benzer sözcüklerin yanlış kullanımı veya farklı anlamları bulunan sözcüklerin yanlış anlaşılması da hatalı çeviriye sebep olabilir. Dil farklılıkları sebebiyle Türkçe’deki kuralların başka dillerde geçerli olmayabilir, bu yüzden dil ve fiil çekimleri gibi yapısal farklılıklara da dikkat etmek gerekir. Son olarak, özellikle idari ve hukuki metinlerde doğru terimlerin kullanılması, hukuki yaptırımlara sebep olabilecek hataların yapılmasını engelleyecektir.

Anlamını Bilmediğiniz Kelimeler

Bir çevirmen olarak, yazdığımız metinlerde dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan biri, Türkçe karşılığı olmayan kelime ve terimlerdir.

Başka dillerdeki kelimelerin tam olarak Türkçe bir kelime ile ifade edilememesi durumunda, doğru anlamı yakalamak adına bu terimleri Türkçe metinlere dahil etmek bir ihtiyaç haline gelebilir. Ancak bu noktada, tam karşılığı olmayan kelime ve terimlerin yanlış kullanımı, hatalı çeviri yapmanıza sebep olabilir.

Bu sebeple, çeviri yaparken anlamını bilmediğiniz kelime ve terimleri kullanmamaya özen göstermelisiniz. Bu durumda, kelime veya terimin anlamını öğrenerek, doğru şekilde kullanmanız doğru bir tercih olacaktır.

Kültürel ve Coğrafi Terimler

Kültürel ve Coğrafi Terimler:Farklı ülkelerin farklı kültürlerine özgü terimleri, doğru anlamlandırmadan yapılan çevirilerde hatalara sebep olabilir. Örneğin, bir İngilizce metinde “football” kelimesinin Türkçe karşılığı “futbol” olduğu düşünülerek çeviri yapılırsa, Amerika’da “futbol” kelimesinin karşılığı “American football” olduğu unutulmuş olur. Bu sebeple, çevirilerde coğrafi ve kültürel terimleri doğru bir şekilde anlamlandırmak önemlidir. Ülkelerin yönetimleri, tarihi ve coğrafi özellikleri ile ilgili terimleri de doğru bir şekilde çevirmek, metnin anlaşılırlığı açısından kritik öneme sahiptir. Bu yüzden, çeviri yaparken sadece kelime karşılıklarına değil, kültürel ve coğrafi farklılıklara da dikkat edilmelidir.

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş anlamlı kelimeler, farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir. Bu nedenle, çeviri yaparken kelimenin bağlamını da doğru anlamak önemlidir. Örneğin “vazgeçmek” ve “feragat etmek” kelimeleri Türkçede eş anlamlı olarak kullanılır ancak bazı durumlarda “vazgeçmek” yerine “feragat etmek” kullanmak yanlış bir çeviri olabilir. Bu nedenle, çeviri yaparken eş anlamlı kelimeleri dikkatli kullanmak ve bağlamından emin olmak gerekir. Kelimenin doğru kullanımı metnin anlamını değiştirerek çeviri yapmanızı zorlaştırabilir ve hatalı sonuçlara neden olabilir.

Benzer Sözcükler

Çeviri yaparken, benzer sözcüklerin birbirine karıştırılması oldukça sık görülen bir hatadır. Özellikle İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi dillerde birbirine benzeyen sözcükler, Türkçe’de tamamen farklı anlamlara sahip olabilir. Bu nedenle, çeviride hata yapmamak için dikkatli olunması gerekir. Sözcüklerin anlamlarını tam olarak bilmek, doğru çeviri yapmanın temel unsurlarındandır.

  • Örneğin, “actual” kelimesi Türkçe’de “gerçek” anlamına gelirken, “aktüel” kelimesi ise “güncel” anlamında kullanılır. İki kelime birbirine benzese de, anlamları oldukça farklıdır.
  • Bir diğer örnek ise, “library” kelimesinin “kütüphane” anlamına gelmesi, “liberty” kelimesinin ise “özgürlük” anlamına gelmesidir. Bu iki kelime arasındaki fark, yanlış çeviriye sebep olabilir.

Bu nedenle, çeviri yaparken benzer sözcüklerin anlamlarına dikkat etmek ve doğru kelimeyi kullanmak oldukça önemlidir.

Farklı Anlamları Bulunan Sözcükler

Çeviri yaparken dikkat edilmesi gereken unsurların başında, sözcüklerin farklı anlamlara sahip olması gelmektedir. Özellikle Türkçedeki bir kelimenin başka bir dilden gelen kelime ile eş anlamlı olarak kullanılması anlam kaymasına sebep olabilir ve doğru bir çeviri yapılamayabilir. Örneğin, İngilizce “bat” kelimesi hem “sopa” hem de “yarasa” anlamına gelebilir. Bu sebeple, anlamını tam olarak bilmediğimiz kelimeleri kullanmaktan kaçınmalıyız. Aynı şekilde, Türkçe’de farklı anlamları olan sözcüklerin de doğru anlaşılması önemlidir. Örnek olarak, “İzinli”, hem “izin alınmış” hem de “izin verilmiş” anlamlarına gelir ve cümlede kullanımına göre anlamı değişir.

İdari ve Hukuki Kelimeler

İş sözleşmeleri, resmi evraklar gibi idari ve hukuki metinlerde terimlerin yanlış kullanımı ciddi hukuki yaptırımlara sebep olabilir. Bu nedenle, çeviri yaparken özellikle bu tür terimlerin doğru anlamını bilmek ve uygun şekilde çevirmek son derece önemlidir. Aksi halde, iş anlaşmazlıkları ve hukuki sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Belirli bir sektöre özgü terimler veya resmi kavramlar, yanlış anlaşılma riskini artırır. Bu nedenle, bu terimleri özel olarak araştırmak ve doğru bir şekilde çevirmek her zaman önceliklidir. Hukuki çevirilerde, çevirmeden önce hukuki terminolojinin anlaşılması ve doğru bir şekilde kullanılması hukuki sorumlulukların yerine getirilmesine yardımcı olacaktır.

Dil Farklılıkları

Birçok insanın ortak problemi olan çeviri hataları, özellikle dil farklılıklarından kaynaklanabilir. Her dilin ayrı bir dil yapısı vardır ve Türkçe’nin kuralları başka dillerde geçerli olmayabilir. Bu nedenle, farklı bir dilin Türkçe’ye çevirisinde çevirmenin doğru ifadeyi bulması bazen zor olabilir.

Örneğin, İngilizce’de bazı kelimelerin hem isim hem de fiil olarak kullanılması Türkçe’de aynı şekilde ifade edilemeyebilir. Ayrıca, bazı dillerde cümle yapıları Türkçe ile tamamen farklıdır. Bu nedenle, Türkçe’ye çevirisi yapılan bir cümlede yapısal hatalar sıkça görülebilir.

Bununla birlikte, çeviri hatalarının önüne geçebilmek için Türkçe’nin dil yapısı hakkında bilgi sahibi olan ve hedef dildeki ifadeleri anlamlandırabilen bir çevirmenle çalışmak önemlidir. Ayrıca, çeviri işleminde kaliteli çeviri yazılımları da kullanılabilir.

Fiil Çekimleri

Çevirilerde en sık yapılan hatalardan biri fiil çekimlerinde yaşanan zorluklardır. Türkçe’nin çekimli bir dil olması, başka dillerdeki çekim sistemlerinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle, Türkçe’de bir fiilin çekimi olmadığı halde başka bir dilde fiilin çekimli olması, yanlış bir çeviriye neden olabilir.

Ayrıca, zaman, kişi, sayı ve kip gibi faktörler Türkçe’de fiil çekimleri açısından oldukça önemlidir. Fiillerin doğru çekimlenmemesi, anlatılan şeyin anlamını ve ifade biçimini değiştirebilir. Bu nedenle, çeviri yapılırken fiil çekimlerine dikkat etmek ve gerektiğinde fiillerin anlamını yakalamak için eklemeler yapmak önemlidir.

Türkçe’deki fiil çekimleri, çevirilerin doğru bir şekilde yapılması için büyük bir önem taşır. Eksik ya da yanlış çekim yapılan fiiller, çevirinin anlatımında yetersizlikler doğurabilir. Bu nedenle, çeviri yaparken fiil çekimlerine özel bir önem verilmesi gerekmektedir.

Yapısal Farklılıklar

Türkçe’nin cümle yapısı, göreceli olarak daha farklı olduğundan, yapılan çevirilerde cümlelerde hatalar yapılabilmektedir. Türkçe, daha çok özneyi öne çıkartan bir dil yapısına sahiptir. Bu da, başka dillerdeki cümle yapılarından ayrılmaktadır. Örneğin; İngilizce’de “I went to the store last night.” cümlesi, doğru bir şekilde Türkçe’ye “Dün gece mağazaya gittim.” şeklinde çevrilebilir. Fakat “Last night, I went to the store.” olarak çevrilmesi cümlede anlam bozukluğuna neden olabilir. Bu yüzden Türkçe’ye yapılan çevirilerde cümle yapısına dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

Yorum yapın